UA-105762165-1

 


 Jan Gadiot op Rolduc 1923-1929


Op Rolduc werd de nadruk gelegd op het behalen van goede studieresultaten; in de jaarboeken vindt men daar overduidelijk de sporen van. Zie bijvoorbeeld eens jaarboek 1934 pagina 16 - 26 met de titel "Prijsuitdeling", tien bladzijden over prijzen. Ook in het latere jaarboek 1967 vanaf  pagina 96 is er nog sprake van een hoofdstuk prijsuitdeling.  Ook de prijsuitreiking in de aula op het einde van het jaar stond volledig in dat teken; verdienstelijke leerlingen werden naar voren geroepen en kregen een prijs, vaak een boek. Er waren daarbij steeds kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders  aanwezig.

Kortom als je goede studieresultaten had dan werd je bejubeld,

op ijver werd niet zo gelet is mijn indruk.

Dus als je toevallig wat minder intelligent bent maar je toch ijverig inzet dan word jij nooit in het zonnetje gezet. Kan me voorstellen dat dat niet prettig is. Het is best een vreemd gebeuren, immers je intelligentie is aangeboren maar je inzet daar heb je wel invloed op.  De studie-ijver van de leerling wordt gezien als een waardemeter van zijn wilskracht. Competitie en wedijver wordt gezien als een middel om het beste uit de leerling te halen en ook als ideale voorbereiding op het leven in de maatschappij. Het is natuurlijk dan wel een hele kunst om die competitiehouding te verbinden met de christelijke naastenliefde en de zorg voor de zwakkeren.  Waarom het beeldje van de Rolducien in het carré in het bijzonder naar Jan Gadiot verwijst en wat dit te maken heeft met bovenstaande treft u aan bij het tabje ...kritisch.. Jan is nummer 4 op foto boven.